Stamboombeleid

Als u een kitten of kat koopt met stamboompapieren dan betekent dit dat de fokker zich houdt aan regelgeving opgesteld door de kattenvereniging waarbij de fokker aangesloten is, en dit is in het belang van u, het kitten en ook van de fokker. In de reglementen zijn vele bepalingen en voorschriften opgenomen waaraan de fokker zich moet houden.

Zo is voorgeschreven dat een moederpoes slechts. max. 3 maal per 2 jaar een nestje mag voortbrengen. Als een fokker een poes uitbuit en te snel weer een nest laat krijgen, volgt een waarschuwing en bij herhaling een royement. Maar koopt u een kitten zonder papieren, dan zou dit voor de moederpoes weleens het zoveelste nestje binnen een jaar kunnen zijn. Dan verslechtert de conditie van de moeder en is zij niet in staat haar kittens de vereiste afweerstoffen voor een goed immuniteitssysteem mee te geven. Als gevolg hiervan krijgt u een kwakkelend kitten en het geld wat u dacht te besparen bent u zo weer kwijt aan dierenartskosten.

Het reglement schrijft ook voor dat een kitten 13 weken of ouder dient te zijn bij het verlaten van het nest. Een kitten dat te jong zijn moeder en nestgenootjes verlaat, kan gedrags- en gezondheidsproblemen krijgen. Bij een kitten zonder papieren kunt u de leeftijd niet controleren.

Via de stamboomgegevens kunt u de vorige generaties, de afstamming, van een kitten bekijken. Goede fokkers maken vaak flinke reizen om de juiste dekkater te bezoeken om inteelt te vermijden. Een kitten zonder papieren kan voortkomen uit gemakzuchtige verparingen van broer en zus, vader en dochter of moeder en zoon, met alle zwakke gevolgen van dien.

Het reglement bepaalt ook dat de ouders specifieke medische testen moeten hebben gehad en kittens nagekeken moeten zijn door een dierenarts. Als u een kitten koopt zonder papieren zijn deze testen niet gedaan of zijn niet te checken en koopt u wellicht een ongezond kitten.

Als de fokker geen stamboom aanvraagt of kan aanvragen, betekent dit waarschijnlijk dat hij door de vereniging geroyeerd is, of geen raszuivere kittens verkoopt. Pas ook op met een Nederlandse fokker die kittens verkoopt met een buitenlandse stamboom. Er zijn voldoende goede Nederlandse verenigingen. De kans is dus aanwezig dat de fokker uitwijkt naar buitenlandse verenigingen omdat binnen Nederland de verenigingen overtredingen aan elkaar doorgeven zijn en dat betrokken fokker daarom door verenigingen geweigerd is en nu zijn heil elders zoekt.

Goedkoop kan duurkoop zijn. Een goede fokker die bij een vereniging is aangesloten wil zijn naam en cattery hoog houden en zal u dus ook met problemen met raad en daad bijstaan. 
Koopt u een kitten zonder papieren dan kunt u nergens op terug vallen. 
Maar bedenk ook: ieder levend wezen, dus ook een raskat met papieren, kan ziek worden zonder dat iemand hieraan schuld heeft. Als u dit niet kunt accepteren is het beter geen dier aan te schaffen.