PRIVACYBELEID

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Cattery Claessy verwerkt van haar klanten.

Indien u in het kader van gebruikmaking van de diensten van Cattery Claessy of om een andere reden persoonsgegevens aan Cattery Claessy verstrekt, geeft u toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren  klanten om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Dierenpension Roermond, Raayer Luyckweg 30, 6071 NG te Swalmen, KvK nummer 68769490.
Te bereiken onder telefoonnummer 06-13679657, en e-mailadres info@catteryclaessy.nl

2. Welke gegevens verwerkt Cattery Claessy en voor welk doel
2.1 In het kader van uw aanvraag worden de volgende gegevens verwerkt: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer(s), e-mailadres(sen); gegevens van uw dier(-n) zoals naam, ouderdieren, ras en stamboomgegevens, geboortedatum, geslacht, gewicht, chipnummer en inentingsstatus
2.2 Cattery Claessy verwerkt de in sub 2.1 genoemde gegevens voor de volgende doeleinden:
a) contact over de reservering, eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie, aanvragen en facturatie van diensten of bij contact met derden in het kader van het welzijn van uw dier(en)
b) deze gegevens worden gebruikt voor het versturen, bevestigingen en informatie over diensten en activiteiten van Cattery Claessy en om betalingen van afgenomen diensten af te wikkelen.

3. Bewaartermijn

Cattery Claessy verwerkt en bewaart minstens de wettelijke 7 jaar uw gegevens in een beveiligde omgeving.

4. Beveiligingsmaatregelen

Ter bescherming van uw gegevens heeft Cattery Claessy passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen/klachten

5.1 Middels een persoonlijk bezoek kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Cattery Claessy zal uw verzoek in behandeling nemen en binnen een maand na ontvangst u hierover informeren

5.2 Indien u klachten heeft over de wijze waarop Cattery Claessy uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u dit ook melden via Autoriteit Persoonsgegevens.

5.3 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan Cattery Claessy via e-mail, post, telefoon of persoonlijk.

6. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.