Momenteel hebben wij geen kittens en wachten af wat 2019 ons brengen zal.