Momenteel hebben wij geen kittens en wachten af wat 2018 ons brengen zal.